facebook

Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Новини и събития

1844695-copy_678x410_crop_478b24840a
25.05.2021 14:40

Обучителен семинар „Добри практики при оценяването на студенти със специални образователни потребности“

Moodle

Организатор:
Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Водещ:
преп. Георги Цонев

Модератор:
доц. д-р Екатерина Тодорова

Участници:
преподаватели и административни служители в НБУ

В обучението накратко ще се представят добрите практики за адаптиране на оценяване по начин, който да не изключва никого от доброволния образователен процес. Подобни подходи са разработени постепенно в последните 15 години, изключително за българската образователна система, българския език и в частност НБУ, защото за съжаление част от тях липсваха или не са достатъчно разгласени в образователната ни система.

Практиките, които ще бъдат представени, са базирани на подходите на водещи образователни системи и институции, и постепенно се апробират с всяко проведено оценяване в НБУ – изключително интензивно от 2014 г. насам.

Георги Цонев е редовен преподавател и асистент в НБУ, магистър филолог, докторант на НБУ.
От 2014 г. е програмен консултант на общообразователните курсове за умения по български език; член на Програмен съвет по българистика; член на Екип за консултиране на студенти и преподаватели при работа с дислексия; член на Кандидат-студентска комисия за прием в МП „Реклама и бранд мениджмънт“ и МП „Brand Management“.

Основните му изследователски интереси са в областта на: интернет лингвистиката, интернет семиотиката (моделите за конструиране на виртуални социални светове), (пост)структуралните теории за текста, четивна култура, философията на езика. Интересува се също и от: лингвистична антропология, езикова прагматика, съвременен български език и езиковото тестване, речеви нарушения.

Семинарът ще се проведе онлайн в Moodle, НБУ. За да имате достъп до неговото пространство, моля да се свържете със Сава Керелезов, skerelezov@nbu.bg.