facebook

Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

 

 

Центърът за подкрепа на студенти със специални образователни потребности (ЦПССОП) подпомага студентите във всички аспекти от академичния им живот – обучение и оценяване, административно обслужване, участие в културния живот на университета. Грижи се, както за тяхното адаптиране, така и за адаптирането на академичната, нормативната и материалната среда на НБУ към тях.

Програми за работа със студенти:

Програма за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Програма за обучение и оценяване на студенти с дислексия

Система за тюторство

 

Ръководител на Центъра: доц. д-р Екатерина Тодорова

стая 114, Корпус 1, тел.: 02 8110 134, имейл: e.todorova@nbu.bg

Секретар-специалист: Милена Здравкова

стая 114, Корпус 1, тел.: 02 8110 134, имейл: mzdravkova@nbu.bg