facebook

Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

За студенти със специални образователни потребности

main-4_1050x399_crop_478b24840a

 

Приоритетът на програмата е да се създаде подходяща среда за обучение на всеки студент, независимо от неговите ограничения, което е в съзвучие със съвременните изисквания за приобщаващо образование и осигуряването на възможности, независимо от физическите, ментални и когнитивни ограничения. Целите й включват и анализ и оценка на ситуации, възникнали при работа със студенти с проблемно поведение, поради специфични нужди (работа със студенти и преподаватели).

 

 • Програма за глухи и слабочуващи студенти
 • Приоритет на програмата е да се създаде достъпна и подходяща среда за обучение на глухи и слабочуващи студенти. Включва специализирана подкрепа; консултации и подсигуряване на онлайн  обучение; изготвяне на специални условия за оценяване в ООК по български език, чужд език и компютърни умения.

 • Програма за зрително затруднени студенти
 • Приоритет на програмата е да се създаде достъпна и подходяща среда за обучение на студенти с липсващо или затруднено зрение. Включва специализирана подкрепа; консултации и изготвяне на специални условия за оценяване в ООК по български език, чужд език и компютърни умения.

  • Тюториъл за работа със студенти с намалено или липсващо зрение, Автор: Моника Андрейчева, студент в НБУ (Виж тук)
  • Тюториъл за студенти с намалено или липсващо зрение, Автор: Моника Андрейчева, студент в НБУ (Виж тук)
 • Програма за студенти с дислексия
 • Програмата за обучение и оценяване на студенти с дислексия функционира в НБУ от 2004 г. Включва разработена процедура за скрининг на дислексия; диагностика и консултиране на студенти с дислексия; обучение и оценяване в специализирани курсове от програмата; създаване на специални условия за оценяване в общообразователните курсове по български език, чужд език и компютърни умения; използване на специализиран шрифт за дислексия на кирилица (Adys) и др.

  • Ако се съмнявате, че имате дислексия (Виж тук: BG   EN )
  • Ако имате студент с дислексия (Виж тук)
 • Програма за студенти с двигателни затруднения
 • Приоритет на програмата е да се създаде достъпна и подходяща среда за обучение на студенти с двигателни затруднения. Включва специализирана подкрепа и подсигуряване на онлайн  обучение; изготвяне на специални условия за оценяване в ООК по български език, чужд език и компютърни умения; консултации и информация за възможностите на съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация. През 2019 г. е създадено специализирано място в Библиотеката на НБУ за студенти с инвалидни колички.

  • Фондация АСИСТ Помагащи технологии, гл.ас. д-р Евгения Христова, доц. д-р Морис Гринберг (https://assistfoundation.eu/)
 • Програма „Ръка за ръка“
 • Под супервизията на ръководител и срещу кредити за практическа работа, под формата на взаимна подкрепа (проект на Системата за тюторство), студенти от горните курсове в БП „Логопедия“ и студенти от МП „Езикова и речева патология“ оказват помощ на свои колеги с комуникативни нарушения.