facebook

Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Система за тюторство в НБУ

tutorstvo_1050x399_crop_478b24840a

 

Системата за тюторство в НБУ е програма за академично партньорство между преподаватели и студенти, които се нуждаят от подкрепа. Обхваща всички новоприети студенти на университета, които могат да изберат свой тютор сред определени преподаватели, който да ги подкрепи  в процеса на тяхното интегриране в системата на университета и в бъдещото им израстване като личности. В рамките на тази система е разработена и форма за взаимно подпомагане на студентите в НБУ, обединени от различни инициативи, развиващи и споделящи сходни ин-тереси в различни научни области или изкуства.

 

  • Покана за участие (видео)

     

 

  •  С какво може да ти бъде от полезна системата за тюторство в НБУ (Виж тук)

  •  Избери си тютор – линк към пространството в Moodle, НБУ https://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=30372