facebook

Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Обучения

Програма на обученията към ЦПССОП

Пролетен семестър на учебната 2020/ 2021 година, 01.03.2021 - 20.06.2021

 

 

Месец март: Неврологични заболявания

 

 

Обучителни затруднения и подходи в

преподаването на студенти с неврологични заболявания

 

 

проф. И. Търнев, д.м.н.

Високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация – приложение при хора с двигателни ограничения

 

доц. д-р М. Гринберг

гл.ас. д-р Е. Христова

Месец април: Психично здраве

 

 

Подходи в общуването с хора с психични разстройства

 

доц. д-р М. Станкова

 

Университетът и адаптацията към него. Как да помогнем на студент в криза?

 

гл.ас. д-р Св. Василев

Месец май: Специфични затруднения в писмената реч

 

 

Дислексия на развитието – идентификация и възможни решения

 

 

доц. д-р Ек. Тодорова

Добри практики при оценяването на студенти със специални образователни потребности

 

преп. Г. Цонев

Месец юни: Сензорни нарушения

 

 

Успешна комуникация, оценяване и преподаване на студенти с нарушен слух

 

 

д-р Сл. Лозанова

Достъп до образование, натрупване на умение и старт на кариера за хора с различни възможности

Б. Бандев, гост-лектор