facebook

Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Новини и събития

2599226-678x410-crop-478b24840a_678x410_crop_478b24840a
27.09.2023 15:00

Годишни награди на Системата за тюторство в НБУ

Пространството пред 2 Корпус


Организатор:
Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребностиВодещ:
доц. д-р Екатерина Тодорова

Участници:
Преподаватели и студенти от НБУ, участващи в Системата за тюторство


По случай началото на новата учебна 2023/ 2024 година, ще бъдат раздадени годишните награди на Системата за тюторство в НБУ за тютор на годината, за тютор-студент на годината, за доброволческа работа към програмата „Ръка за ръка“, в която студенти помагат на студенти.

Системата за тюторство е програма за академично партньорство между преподаватели и студенти в Нов български университет. Обхваща всички новоприети студенти на университета и дава възможност за подкрепа на академичния им живот и израстването им като личности. В рамките на тази система е разработена и форма за взаимопомощ между студентите в НБУ, обединени от различни инициативи, развиващи и споделящи сходни интереси в различни научни области или изкуства.