facebook

Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Новини и събития

pokana-light-blue_678x410_crop_478b24840a
25.11.2022 13:00

Конференция „Социалният университет“

Част от цикъла конференции „Университет на промяната“, посветен на 30-годишнината от създаването на Нов български университет.

Университетски театър
Онлайн

Meeting ID: 872 0709 1410
Passcode: 000636Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“


Модератори:
доц. д-р Маргарита Станкова,
доц. д-р Екатерина Тодорова,
доц. д-р Полина Михова


Участници:
Студенти, представители на НПО, фондации и асоциации, както и представители на Столична община.


Конференцията (част от цикъла конференции „Университет на промяната“, посветен на 30-годишнината от създаването на Нов български университет) е посветена на съвременните тенденции в подпомагането на обучението на студенти със специални потребности.

Целта на конференцията е да се обменят добри практики за активното включване на хора със специални потребности във висшето образование, специални програми, осигуряване на достъп, специална подкрепа и възможности за обучение, специфични технологични решения, социализация и реализация. 

Предвижда се представяне на програми, проекти, специализирани технологии и средства за подпомагане на обучението на студенти с:

  • Двигателни нарушения;
  • Дислексия на развитието;
  • Обучителни трудности;
  • Сензорни нарушения;
  • Други затруднения свързани със специални образователни потребности

 

На конференцията ще бъде отделено специално място за представяне на Системата за тюторство в НБУ, както и на реализирани успешни студентски инициативи и проекти в подкрепа на хората със специални потребности.