facebook

Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Новини и събития

2599175_678x410_crop_478b24840a 2599226_678x410_crop_478b24840a 2599212_678x410_crop_478b24840a 2599244_678x410_crop_478b24840a 8-06-2022-19_678x410_crop_478b24840a 8-06-2022-21_678x410_crop_478b24840a 8-06-2022-4_678x410_crop_478b24840a
09.06.2022 15:05

На 08 юни 2022 г. бяха отбелязани 5 години от създаването на Системата за тюторство в НБУ

Системата за тюторство стартира преди пет години с 5-има тютори и 32-ма студенти, а днес има 40 тютори и над 200 студенти годишно.

Системата за тюторство е програма за академично партньорство между преподаватели и студенти в Нов български университет. Обхваща всички новоприети студенти на университета и дава възможност за подкрепа на академичния им живот и израстването им като личности. В рамките на тази система е разработена и форма за взаимопомощ между студентите в НБУ, обединени от различни инициативи, развиващи и споделящи сходни интереси в различни научни области или изкуства.
Награда за успешно реализирана студентска инициатива на тюторствани студенти получиха:


Моника Андрейчева, БП „Журналистика“

 


 

Ева Панкова, БП „Връзки с обществеността“

Габриела Шкодрова, БП „Връзки с обществеността“

Наградата „Тютор на годината“, избран чрез гласуване е присъдена на:
гл. ас. д-р Златка Ангелова 

Консултативният съвет на Центъра за подкрепа на студенти със специални образователни потребности присъди три награди за цялостен принос към развитието на Системата за тюторство в НБУ на:
доц. д-р Кристина Савова
преп. Георги Цонев
Сава Керелезов

За тези пет години изминахме дълъг път и постигнахме много! Продължаваме напред!