facebook

Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Новини и събития

1366862_678x410_crop_478b24840a
11.03.2021 14:30

Обучителен семинар „Обучителни затруднения и подходи в преподаването на студенти с неврологични заболявания“ 

Moodle

Организатор:
Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Лектор:
проф. Ивайло Търнев, д.м.н.

Модератор:
доц. д-р Екатерина Тодорова

Участници:
преподаватели и административни служители в НБУ


От пролетния семестър на учебната 20/21 г. Център за подкрепа на студенти със СОП в НБУ стартира програма за ежемесечни семинари, в полза на успешната и ефективна работа със студенти със специални потребности.

Лектори ще бъдат щатни преподаватели в НБУ, водещи специалисти в областите на: неврологичните нарушения, психичното здраве, обучителните трудности, сензорните нарушения.

Темата за месец март е – Неврологични заболявания.

Първият семинар е на тема:
„Обучителни затруднения и подходи в преподаването на студенти с неврологични заболявания“ с лектор проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н.

Семинарът представя основната характеристика, затрудненията и специфичните потребности на студенти с неврологични заболявания. Подходите за подпомагането им в различни аспекти от академичния живот – обучение, оценяване, административно обслужване. Предвидено е време за дискусия, в която ще бъдат обсъдени добри практики, реализирани до този момент в НБУ или възникнали затруднения при работа или комуникация с такива студенти.

Проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н. е член на Настоятелството и преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“ в НБУ. Началник на Клиниката по нервни болести, Александровска болница.

Семинарът ще се проведе онлайн в Moodle, НБУ.

За да имате достъп до неговото пространство, моля да се свържете със Сава Керелезов, skerelezov@nbu.bg.