facebook

Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Новини и събития

dsc-0349_678x410_crop_478b24840a
09.04.2021 09:30

Обучителен семинар „Университетът и адаптацията към него. Как да помогнем на студент в криза?“

Moodle

Организатор:
Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Водещ:
гл. ас. д-р Светлозар Василев

Модератор:
доц. д-р Екатерина Тодорова

Участници:
преподаватели и административни служители в НБУ

Студентският живот съвпада с навлизането в зрелостта и отделянето от родителското семейство. Рискът от възникване на кризи с негативни последици за личното развитие и психичното здраве е по-голям от всякога.
Въвеждането в новата среда и отношенията с преподавателите и състудентите е грижа, която добрите университети считат за свое задължение.

Семинарът ще предостави среда за дискусия върху въпросите кои са най-честите кризи и как ние, представителите на администрацията и преподавателите на НБУ, можем да помогнем за справянето с тях.

Гл. ас. д-р Светлозар Василев има диплома по медицина и по психиатрия. Освен това е доктор по психология и главен асистент в Нов български университет.

Член е на международната психоаналитична асоциация, Българската психиатрична асоциация, Европейската психоаналитична федерация и на Международната асоциация за ранни психози.

Семинарът ще се проведе онлайн в Moodle, НБУ. За да имате достъп до неговото пространство, моля да се свържете със Сава Керелезов, skerelezov@nbu.bg.