facebook

Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Новини и събития

pisha-s-pogled_678x410_crop_478b24840a
24.03.2021 14:30

Обучителен семинар „Високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация – приложение при хора с двигателни ограничения“

Moodle, НБУ

Организатор:
Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Водещи:
гл. aс. д-р Евгения Христова
доц. д-р Морис Гринберг

Модератор:
доц. д-р Екатерина Тодорова

Участници:
преподаватели и административни служители в НБУ

Вторият семинар от програмата на Центъра за подкрепа на студенти със специални образователни потребности в НБУ е на тема:
„Високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация – приложение при хора с двигателни ограничения“

Ще бъдат представени ниско и високо-технологични средства за допълваща и алтернативна комуникация. Акцентът е върху високотехнологичните средства за допълваща и алтернативна комуникация. Въвеждат се основни понятия от областта на допълващата и алтернативна комуникация от различни гледни точки – специфични потребности на студенти с двигателни ограничения, подходи за подпомагане в различни аспекти от академичния им живот – обучение, оценяване, административно обслужване, добри практики за работа със студенти със СОП в НБУ.

Предвидено е време за дискусия, в която ще бъдат обсъдени добри практики, реализирани до този момент в НБУ или възникнали затруднения при работа или комуникация с такива студенти.

Гл. ас. д-р Евгения Христова е доктор по психология, главен асистент в департамент „Когнитивна наука и психология“ на НБУ; изследовател в Изследователски център по когнитивна наука, НБУ.

Доц. д-р Морис Гринберг е доктор по ядрена физика, доцент в департамент „Когнитивна наука и психология“ на НБУ; директор на Лабораторията по ползваемост към Изследователски център по когнитивна наука, НБУ.

Лице за контакт и записване в обучението:
Сава Керелезов, skerelezov@nbu.bg