facebook

Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Новини и събития

nbu2015-1_678x410_crop_478b24840a
08.06.2022 16:30

Пет години от старта на пилотният проект на Системата за тюторство в НБУ

Корпус 2, Дворно пространство

Организатор:
Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Водещ:
доц. д-р Екатерина Тодорова

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ, участващи в Системата за тюторство

Системата за тюторство в НБУ стартира преди пет години с 5-има тютори и 32-ма студенти, а днес има 40 тютори и над 200 студенти годишно!

Системата за тюторство е програма за академично партньорство между преподаватели и студенти в Нов български университет. Обхваща всички новоприети студенти на университета и дава възможност за подкрепа на академичния им живот и израстването им като личности. В рамките на тази система е разработена и форма за взаимопомощ между студентите в НБУ, обединени от различни инициативи, развиващи и споделящи сходни интереси в различни научни области или изкуства.