facebook

Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Новини и събития

p3200498_678x410_crop_478b24840a p3200529_678x410_crop_478b24840a p3200552_678x410_crop_478b24840a p3200593_678x410_crop_478b24840a p3200683_678x410_crop_478b24840a
15.06.2023 11:30

Тютори преминаха обучение по първа долекарска помощ и реанимация


В рамките на Системата за тюторство в НБУ, на 13.06.2023 г., се проведе обучение за тютори на тема „Основи на първата помощ и реанимация“. Обучението е съвместна инициатива на Български младежки Червен кръст и Центъра за подкрепа на студенти със специални образователни потребности.Лектори в обучението бяха: Боряна Стоянова, заместник командир на Младежки авариен екип-София, БЧК; Владимира Герова, доброволец към Младежки авариен екип-София, БЧК; м. с. Екатерина Георгиева, НБУ.
В обучението се включиха 18 тютори, които се запознаха с възможностите за първа долекарска помощ в случаи на безсъзнание, сърдечен арест, тежки пътнотранспортни произшествия, бедствени и кризисни ситуации.  В практическата част от обучението бяха проведени упражнения за оказване на първа помощ и Кардиопулмонална реанимация (CPR). Тюторите добиха практически умения за оценка на ситуацията, обезопасяване, своевременно информиране на спешен медицински екип, сърдечен масаж, осигуряване на проходимост на дихателните пътища, изкуствено дишане и работа с дефибрилатор.Боряна Стоянова, Владимира Герова и м.с. Екатерина Георгиева акцентираха върху необходимостта от по-висока обществена информираност и от запознаване на по-широка аудитория от студенти и преподаватели, с възможностите на животоспасяващите автоматични дефибрилатори, които са на разположение в кампуса на НБУ.